Aktualności

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – Dostawa miału węgla kamiennego na sezon grzewczy 2022/2023

Informujemy, że zostało opublikowane Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – Dostawa miału węgla kamiennego na sezon grzewczy 2022/2023”.
Dokumentacja dostępna jest na stronie:  www.bip.ujscie.pl /Zamówienia publiczne /Zamówienia udzielane w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych / Specyfikacja Warunków Zamówienia

Skip to content