Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej obsługuje i zarządza dwoma hydroforniami (Nowa Wieś Ujska i Jabłonowo).
Zakład obsługuje i zarządza szesnastoma przepompowniami ścieków na terenie całej gminy (po jednej w Chrustowie, Mirosławiu, Jabłonowie i Bronisławkach, dwiema w Nowej Wsi Ujskiej, Ługach Ujskich i Byszkach oraz sześcioma w Ujściu) a także jedną oczyszczalnią ścieków w Kruszewie.