Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zajmuje się utrzymaniem czystości na terenie Miasta i Gminy Ujście.
Wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych (mieszanych), wykonywany jest na zasadzie podwykonawcy spółki Alvater Piła, działającej pod marką ENERIS Surowce, z terenu całej Gminy Ujście.
Zakład zajmuje się wywozem nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
Działalność Zakładu polega również na pielęgnacji zieleni miejskiej (koszeniu trawy, przycinaniu żywopłotów, usuwaniu chwastów) oraz usuwaniu nieczystości z chodników i ulic latem, a zimą posypywaniu ich mieszaniną piasku i soli oraz odśnieżaniu.