Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu prowadzi zadania związane z gospodarką mieszkaniową na terenie gminy, w tym także zajmuje się zarządem wspólnot mieszkaniowych.