Awarie Wod-Kan
tel. 502 130 183
tel. 502 130 196

Zadania

Wodociągi i kanalizacja

Utrzymanie w należytym stanie kanalizacji i oczyszczalni ścieków, zaopatrzenie w wodę pitną ludności i dla potrzeb rolnictwa

Cmentarze
Cmentarze

Wykonywanie usług, utrzymanie ładu i porządku na Cmentarzu Komunalnym w Ujściu i w Byszkach oraz prowadzenie ewidencji i ksiąg cmentarnych

Oczyszczanie miasta

Utrzymanie terenów zielonych, oczyszczanie ulic i placów, zimowe utrzymanie dróg, wywóz nieczystości płynnych oraz wywóz odpadów komunalnych - podwykonawca

Galeria

Oczyszczalnia ścieków w Kruszewie
Oczyszczalnia ścieków w Kruszewie
Hydrofornia w Jabłonowie
Hydrofornia w Jabłonowie
Cmentarz Komunalny w Ujściu
Cmentarz Komunalny w Ujściu
Kaplica na Cmentarzu Komunalnym w Ujściu
Kaplica na Cmentarzu Komunalnym w Ujściu

Aktualności

Informacja

Informujemy, że dzień 2 maja 2024 r.  tj. czwartek  jest dniem wolnym od pracy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu.

Kierownik Stefan Wociekiewcz

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę powierzchni pod reklamę

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu, ul. Staszica 8, 64-850 Ujście ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę powierzchni pod reklamę. Przetargiem objęta jest cała ściana szczytowa budynku znajdującego się przy ul. Pilskiej 1 o powierzchni około 100 m2 .
Budynek znajduje się na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 11 i drogi wojewódzkiej nr 182 w Ujściu.

 

Czytaj więcej

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Uwaga !!!

Odbiorcy wody i mieszkańcy Ujścia ul. Ogrodowa, ul. Wichrowe Wzgórze i os. Górne.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu zawiadamia, że dnia

02 sierpnia 2023 r. (środa) od godz. 2200 do godz. 0600 nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana koniecznością podłączenia nowo budowanego odcinka sieci wodociągowej. Po włączeniu wody może nastąpić chwilowe zanieczyszczenie osadem z rur.

Za powyższą uciążliwość przepraszamy.

Przerwa w dostawie wody

ZGKiM Ujście informuję, że z uwagi na prace dot. rozbudowy mostów przez rzekę Gwda i rzekę Noteć w miejscowości Ujście doszło do uszkodzenia sieci wodociągowej. Przerwa w dostawie wody potrwa kilka godzin. Z uwagi na umiejscowienie awarii przerwa dotyczy miejscowości: Ługi Ujskie, Byszki oraz części miasta Ujścia.

Skip to content