Awarie Wod-Kan
tel. 502 130 183
tel. 502 130 196

Zadania

Wodociągi i kanalizacja

Utrzymanie w należytym stanie kanalizacji i oczyszczalni ścieków, zaopatrzenie w wodę pitną ludności i dla potrzeb rolnictwa

Cmentarze
Cmentarze

Wykonywanie usług, utrzymanie ładu i porządku na Cmentarzu Komunalnym w Ujściu i w Byszkach oraz prowadzenie ewidencji i ksiąg cmentarnych

Oczyszczanie miasta

Utrzymanie terenów zielonych, oczyszczanie ulic i placów, zimowe utrzymanie dróg, wywóz nieczystości płynnych oraz wywóz odpadów komunalnych - podwykonawca

Galeria

Oczyszczalnia ścieków w Kruszewie
Oczyszczalnia ścieków w Kruszewie
Hydrofornia w Jabłonowie
Hydrofornia w Jabłonowie
Cmentarz Komunalny w Ujściu
Cmentarz Komunalny w Ujściu
Kaplica na Cmentarzu Komunalnym w Ujściu
Kaplica na Cmentarzu Komunalnym w Ujściu

Aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu, ul. Staszica 8, 64-850 Ujście ogłasza przetarg nieograniczony na najem następujących lokali użytkowych znajdujących się w :
1. Kruszewie ul. Szkolna 2 powierzchni 48 m2 ,
2.
Kruszewie ul. Szkolna 2 powierzchni 29,33 m2,
3.
Ujściu ul. Pilska 1 powierzchni 44 m2,
4.
Ujściu ul. Czarnkowska 6 powierzchni 35 m2,

Czytaj więcej

Informacja

Informujemy, że dzień 2 maja 2024 r.  tj. czwartek  jest dniem wolnym od pracy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu.

Kierownik Stefan Wociekiewcz

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę powierzchni pod reklamę

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu, ul. Staszica 8, 64-850 Ujście ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę powierzchni pod reklamę. Przetargiem objęta jest cała ściana szczytowa budynku znajdującego się przy ul. Pilskiej 1 o powierzchni około 100 m2 .
Budynek znajduje się na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 11 i drogi wojewódzkiej nr 182 w Ujściu.

 

Czytaj więcej

Skip to content