Awarie Wod-Kan
tel. 502 130 183
tel. 502 130 196

Zadania

Wodociągi i kanalizacja

Utrzymanie w należytym stanie kanalizacji i oczyszczalni ścieków, zaopatrzenie w wodę pitną ludności i dla potrzeb rolnictwa

Cmentarze
Cmentarze

Wykonywanie usług, utrzymanie ładu i porządku na Cmentarzu Komunalnym w Ujściu i w Byszkach oraz prowadzenie ewidencji i ksiąg cmentarnych

Oczyszczanie miasta

Utrzymanie terenów zielonych, oczyszczanie ulic i placów, zimowe utrzymanie dróg, wywóz nieczystości płynnych oraz wywóz odpadów komunalnych - podwykonawca

Galeria

Oczyszczalnia ścieków w Kruszewie
Oczyszczalnia ścieków w Kruszewie
Hydrofornia w Jabłonowie
Hydrofornia w Jabłonowie
Cmentarz Komunalny w Ujściu
Cmentarz Komunalny w Ujściu
Kaplica na Cmentarzu Komunalnym w Ujściu
Kaplica na Cmentarzu Komunalnym w Ujściu

Aktualności

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Uwaga !!!

Odbiorcy wody i mieszkańcy Ujścia ul. Ogrodowa, ul. Wichrowe Wzgórze i os. Górne.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu zawiadamia, że dnia

02 sierpnia 2023 r. (środa) od godz. 2200 do godz. 0600 nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana koniecznością podłączenia nowo budowanego odcinka sieci wodociągowej. Po włączeniu wody może nastąpić chwilowe zanieczyszczenie osadem z rur.

Za powyższą uciążliwość przepraszamy.

Przerwa w dostawie wody

ZGKiM Ujście informuję, że z uwagi na prace dot. rozbudowy mostów przez rzekę Gwda i rzekę Noteć w miejscowości Ujście doszło do uszkodzenia sieci wodociągowej. Przerwa w dostawie wody potrwa kilka godzin. Z uwagi na umiejscowienie awarii przerwa dotyczy miejscowości: Ługi Ujskie, Byszki oraz części miasta Ujścia.

Zwiększona cena za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalniach ścieków

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu informuje, że z dniem 01.01.2023 r. podwyższa cenę za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych z 24,00 zł/m3 na 35,00 zł/m3 plus podatek VAT.

Wprowadza się wyższą cenę za usługę opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalniach ścieków stawkę 52,50 zł/m3 plus podatek VAT.

Czytaj więcej

Skip to content