Komunikat nr 1 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi