Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2023

Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2023
Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówieniaTryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

(netto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
Dostawa miału węgla kamiennego na sezon grzewczy 2023/2024 dostawyTryb podstawowy bez negocjacji209.055,60III kwartał