Archives Grudzień 2022

Zwiększona cena za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalniach ścieków

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu informuje, że z dniem 01.01.2023 r. podwyższa cenę za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych z 24,00 zł/m3 na 35,00 zł/m3 plus podatek VAT.

Wprowadza się wyższą cenę za usługę opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalniach ścieków stawkę 52,50 zł/m3 plus podatek VAT.

Czytaj więcej

Skip to content