Uwaga !!! Odbiorcy wody i mieszkańcy Ujścia ul. Ogrodowa.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu zawiadamia, że dnia 08 sierpnia 2023 r. (wtorek) od godz. 0900 do godz. 1300 nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana koniecznością podłączenia nowo budowanego odcinka sieci wodociągowej. Po włączeniu wody może nastąpić chwilowe zanieczyszczenie osadem z rur.

Za powyższą uciążliwość przepraszamy.