Archives Sierpień 2023

U W A G A !!! Odbiorcy wody i mieszkańcy Ługów Ujskich, Byszek oraz miasta Ujścia (nie dotyczy Osiedla Górnego) .

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu zawiadamia, że w związku z prowadzonymi pracami przy remoncie mostów w  dniach od 04 do 08 września 2023 roku w godzinach nocnych od godziny 2100 do 500 nastąpi przerwa w dostawie wody.

Po ponownym włączeniu wody może nastąpić chwilowe zanieczyszczenie osadem z rur.

Czytaj więcej

Skip to content